Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych

Aktualności

Zapraszamy na konferencję
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową p.t. "Zadania współczesnej administracji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego

Patronat: JM Rektor prof. dr Tadeusz Koźluk

 

Data: 22 kwietnia 2018 r., s. Ap-219, II p., godz. 9.30
Miejsce: Warszawa, ul. Bobrowiecka 9

 

Konferencja ma na celu umożliwić  wymianę poglądów i doświadczeń związanych z przestrzenią bezpieczeństwa. Jest to problematyka ciągle aktualna, a szczególnie współcześnie, w dobie narastających zagrożeń, w tym również tych o charakterze militarnym. Eskalacja konfliktów i rozprzestrzenianie się terroryzmu zmuszają nie tylko do refleksji, ale też do podejmowania zdecydowanych działań, w tym legislacyjnych. Zmieniająca się rzeczywistość społeczna, kulturowa oraz prawna, a także dynamika zagrożeń i coraz częściej trudno identyfikowalne ich źródła, powodują, że dyskusja na ten temat jest potrzebna, zwłaszcza jeżeli chodzi o aktywność administracji publicznej na tym polu.

 

KOMITET NAUKOWY

 

Przewodniczący:

 • dr hab. prof. nadzw. Mirosław Karpiuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie

 

Członkowie:

 • dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Czuryk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • płk dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Drabik, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr hab. Marek Klimek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Wojciech Lis, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Piotr Majer, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. prof. nadzw. Andrzej Pieczywok, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Prokop, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • dr hab. prof. nadzw. Mieczysław Różański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. prof. nadzw. Paweł Sobczyk, Uniwersytet Opolski
 • dr hab. prof. nadzw. Piotr Szreniawski, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Przewodniczący:

 • dr Jarosław Kostrubiec

 

Członkowie:

 • dr Katarzyna Dunaj
 • dr Konrad Walczuk
 • dr Kazimierz Pawelec
 • mgr Aleksandra Hadzik
 • mgr Przemysław Szymański
 • Maciej Koszarny

 

PROGRAM
9.45 Otwarcie Konferencji
10.00-10.15 dr Konrad Walczuk
Prezydent RP w systemie bezpieczeństwa państwa, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
10.15-10.30 dr Katarzyna Dunaj
Konstytucyjne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
10.30-10.45 dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Prokop
Zadania konstytucyjnych organów państwowych w czasie stanu wojennego, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
10.45-11.00 dr Jarosław Kostrubiec
Ewolucja ujęcia normatywnego stanu wyjątkowego w Polsce. Między II a III Rzeczpospolitą, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
11.00-11.15 płk dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Drabik
Etyka bezpieczeństwa w administracji publicznej, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
11.15-11.30 dr hab. prof. nadzw. Andrzej Pieczywok
Profesjonalizm pracowników administracji w wypełnianiu obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
11.30-11.45 dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Czuryk
Wpływ restrukturyzacji zatrudnienia w instytucjach kultury na bezpieczeństwo kulturowe, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
11.45-12.15 Przerwa kawowa
12.15-12.30 Paweł Koszarny
Niszczące Innowacje Finansowe – nowe zagrożenia czy nowa konkurencja, Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa
12.30-12.45 dr hab. prof. nadzw. Mirosław Karpiuk
Ochrona danych osobowych a przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
12.45-13.00 mgr Aleksandra Hadzik
Kierunki zmian przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników jako działania zmierzające do poprawy jakości bezpieczeństwa społecznego, Najwyższa Izba Kontroli
13.00-13.15 dr Kazimierz Pawelec
Agresja w ruchu drogowym, jej determinanty oraz prawna ocena, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach
13.15-13.30 Artur Korzeniewicz
Skuteczności egzekucji administracyjnej i jej wpływ na bezpieczeństwo finansowe państwa, Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
13.30-13.45 Maciej Koszarny
Cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw; Główny Urząd Miar
13.45-14.15 Dyskusja
14.15 Podsumowanie Konferencji

Powrót do poprzedniej strony

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

CENTRALA: 22 559 20 00
INFORMACJE O UCZELNI:  22 559 21 05, 06
FAX: 22 559 22 60
E-MAIL pwsbia@pwsbia.edu.pl

poczta PWSBiA


Znajdź nas:
Copyright © 2018 PWSBiA. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: www.jellinek.pl