Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych

Dla kogo


Nasza oferta skierowana jest do osób pragnących uzyskać lub podnieść swoje kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa informacji, znajomości języków obcych lub obsługi komputera.


 

Czas trwania i forma


Czas trwania poszczególnych kursów zależy od założonych celów. Proponowana ilość godzin wynika z dotychczasowych doświadczeń. Kursy prowadzone są w formie ćwiczeń i zajęć praktycznych.


 

Wykładowcy


Praktycy posiadający wiedzę i umiejętności oraz doświadczenia zawodowe związane z określonymi dziedzinami.


 

Warunki przyjęcia na kurs

 
  • złożenie kopii dowodu osobistego

  • podpisanie umowy (kontraktu) z uczelnią oraz wniesienie stosownych opłat. 

Opłaty


Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Komputerowych i Medycznych
Bank Gospodarstwa Krajowego III o/ Warszawa 
nr: 37 1130 1062 8000 0000 0000 6785

 

Opłaty za poszczególne kursy podane są w  ich opisach. Opłatę za kurs można wnosić:

  • w całości (wówczas przysługuje 5% zniżka)

  • w dwóch ratach (istnieje również możliwość rozłożenia opłaty na więcej rat). 

Świadectwa / Dyplomy / Certyfikaty


Absolwenci wszystkich kursów otrzymują  Świadectwa ukończenia kursów z wyszczególnieniem tematyki kursu oraz ilości godzin. Ponadto niektóre kursy umożliwiają zdobycie odpowiedniego certyfikatu w ramach kursu lub przygotowują do egzaminów specjalistycznych.


 

Informacje i zgłoszenia


Informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
pok. Ap-109 (bud. A; I piętro)
22 559 2272
22 559 2105
beatapalewska@pwsbia.edu.pl
akossowska@pwsbia.edu.pl
podyplomowe@pwsbia.edu.pl
 

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

CENTRALA: 22 559 20 00
FAX: 22 559 22 60
E-MAIL pwsbia@pwsbia.edu.pl

INFORMACJE O UCZELNI/REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

poczta PWSBiA


Znajdź nas:
Copyright © 2018 PWSBiA. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: www.jellinek.pl