Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych

Biblioteka

biblioteka wyższa szkołaSiedziba:  budynek C , sala C-9
tel. 022 559 22 48, 022 559 22 64
biblioteka@pwsbia.edu.pl

Godziny pracy Biblioteki:
 

  • poniedziałki - czwartki: 12:00 - 12:30
    (w sprawach pilnych proszę o kontakt pod numerem telefonu 22 559 22 76)
  • soboty: 9:00 - 15:00
    (zjazdy studiów niestacjonarnych)
     


Biblioteka Naukowa

biblioteka PWSBiABiblioteka Naukowa posiada zbiory liczące ponad 30 tysięcy woluminów, 140 tytułów krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, ponad 5 tysięcy prac magisterskich i licencjackich oraz ponad 1100 pozycji zbiorów specjalnych. Na bieżąco biblioteka prenumeruje około 50 tytułów czasopism, w tym wiele angielskojęzycznych. Zasadnicze kierunki kompletowania zbiorów to: organizacja i kierowanie, biznes, bankowość, informatyka, filozofia, socjologia, językoznawstwo, prawo, ekonomia, polityka zagraniczna, współpraca europejska. Znaczną część zbiorów stanowią obcojęzyczne wydawnictwa naukowe.

W bibliotece funkcjonuje komputerowy system obsługi bibliotecznej, umożliwiający automatyzację procesów związanych z gromadzeniem, opracowywaniem i przeszukiwaniem zbiorów oraz rejestracją wypożyczeń i udzielaniem informacji naukowej. Całość zbiorów biblioteki ujęta jest w katalogu komputerowym z bezpośrednim dostępem czytelników.

Biblioteka umożliwia czytelnikom dostęp do interesujących ich źródeł informacji, katalogów innych bibliotek, sieci CD-ROM, komercyjnych baz danych zlokalizowanych na lokalnych i odległych serwerach oraz zasobów informacyjnych Internetu.

Biblioteka dysponuje przestronną czytelnią, z której korzystają studenci PWSBiA i innych uczelni. Łączna powierzchnia biblioteki wynosi około 2000 m2. Od roku 2004 Biblioteka Naukowa mieści się w nowej siedzibie  i jest jedną z najnowocześniejszych placówek tego typu.
 

Biblioteka elektroniczna - swobodny dostęp do internetu

bibliotekaIntegralną część Biblioteki PWSBiA stanowi Biblioteka Elektroniczna, zorganizowana na wzór bibliotek uniwersytetów amerykańskich. Dysponuje kilkudziesięcioma stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, na których ponadto zainstalowane są programy komputerowe wykorzystywane w procesie dydaktycznym w uczelni. W zbiorach tej biblioteki znajduje się ponad 2 tysiące pozycji, które obejmują: programy komputerowe ogólnego przeznaczenia (na dyskietkach i CD-ROM-ach), dydaktyczne programy komputerowe z różnych obszarów zastosowań informatyki, opracowania książkowe dotyczące instalowania i wykorzystywania oprogramowaniasystemowego i użytkowego. Biblioteka udostępnia ponadto w wersji elektronicznej niektóre wykłady profesorów uczelni oraz wydawnictwa i skrypty uczelniane.

Rozpoczęte zostały intensywne prace związane z przekształceniem tej biblioteki w bibliotekę cyfrową.
   

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

CENTRALA: 22 559 20 00
FAX: 22 559 22 60
E-MAIL pwsbia@pwsbia.edu.pl

INFORMACJE O UCZELNI/REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

poczta PWSBiA


Znajdź nas:
Copyright © 2018 PWSBiA. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: www.jellinek.pl