​Misja uczelni

Misją PWSBiA jest kształcenie specjalistów różnych dziedzin życia gospodarczego, społecznego i politycznego, zwłaszcza w obszarach administracji, dietetyki, kosmetologii i nowoczesnych technologii informatycznych. Uczelnia pełni swoją misją, prowadząc studia stacjonarne i niestacjonarne, podyplomowe, kursy doszkalające (specjalistyczne) i inne formy kształcenia.

W uczelni prowadzone są studia pierwszego stopnia.

W procesie dydaktycznym szczególną uwagę poświęca się nie tylko przedmiotom kierunkowym i specjalistycznym, ale również językom obcym, praktycznemu zastosowaniu technik komputerowych (wykorzystywanie możliwości, jakie daje Internet, użytkowe aplikacje księgowo-biznesowe, etc.) oraz powiązaniu treści wszystkich wykładanych przedmiotów z praktyką społeczno-gospodarczą.

Swoją misję uczelnia realizuje także współpracując z wyższymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi oraz z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i gospodarczymi. PWSBiA uczestniczy w tzw. procesie bolońskim, dostosowując swój system kształcenia do potrzeb rynku pracy, propagując problematykę europejską w kształceniu, stosuje punktowy system rozliczania osiągnięć studentów (ECTS). Mając świadomość, że wszechstronne wykształcenie jej absolwentów nie jest możliwe bez współpracy między uczelniami w kraju i za granicą, uczelnia dąży do tworzenia warunków, by studenci mogli w trakcie studiów kształcić się w innej uczelni zagranicznej.

Pełny tekst uchwały Senatu

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA