Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych

Władze

Rektor Założyciel PWSBiA
Fundator Fundacji Nowe Horyzonty
prof. dr Tadeusz Koźluk


- rektorat - pokój B-219 (budynek "B", II piętro)
- tel. rektorat: 22 559 22 05, 22 841 37 11
- fax: 22 841 31 27, 22 559 22 60
- e-mail: rektor@pwsbia.edu.pl, rektorat@pwsbia.edu.pl  

Prof. dr Tadeusz Koźluk - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę doktorską z dziedziny prawa obronił w swojej Alma Mater. Zaangażowanie się w pracę naukową spowodowało, że prof. Tadeusz Koźluk rozpoczął karierę jako wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim.

Następnym krokiem w karierze była polska służba dyplomatyczna. Intensywne studia nad problemami praw człowieka otworzyły mu drogę do stanowiska doradcy w 6. Komitecie Prawnym Komisji Praw Człowieka w ONZ.

Praca w charakterze eksperta zaowocowała stanowiskiem specjalisty-doradcy w rządzie Iranu. Po emigracji do Stanów Zjednoczonych Ameryki prof. dr Tadeusz Koźluk został wykładowcą prawa i ekonomii w Seton Hall University.

Założył tam również kancelarię adwokacką, specjalizującą się w sprawach imigracji.

W 1991 roku prof. dr Tadeusz Koźluk powrócił do Polski i założył Prywatną Wyższą Szkołę Businessu i Administracji w Warszawie. 

 

 


Kanclerz PWSBiA
mgr Marta Grzelczak


- pokój B-215 (budynek "B", II piętro)
- tel.: 22 559 21 44
- fax: 22 559 21 54
- e-mail: mgrzelczak@pwsbia.edu.pl


Magister nauk politycznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego  z roku 2002.

Od roku 2000-go  związana z PWSBiA, w której przeszła szczeble zawodowe od pracownika biura rekrutacji do dyrektora biura spraw osobowych. Tutaj ukończyła studia podyplomowe w zakresie kontroli wewnętrznej, poświadczone certyfikatem Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.

Staż zawodowy zawsze był związany z pracą na rzecz Fundacji Nowe Horyzonty, w której od stycznia 2015 roku pełni funkcję prezesa Zarządu.

Zaangażowana w pracę zawodową, którą łączy z zainteresowaniami: polityką, biznesem i literaturą.
 

 

Senat


Senat jest najwyższym organem kolegialnym Uczelni. Zgodnie ze Statutem, Senat opiniuje koncepcję rozwojową Uczelni oraz założenia organizacji i przebiegu procesu dydaktycznego, w tym plany i programy kształcenia. Uchwały Senatu są opiniami doradczymi dla Założyciela i Rektora.


Skład Senatu w roku akademickim 2017/18:

Przewodniczący: 

prof. dr Tadeusz Koźluk

Sekretarz

mgr Tadeusz Morawski

Członkowie:

mgr Marta Grzelczak
dr Krzysztof Jabłoński
prof. dr hab. Adam Kołątaj         
dr Aneta Kondrzycka - Dąda
dr inż. Jerzy Rzytki
dr Grażyna Sas
prof. dr hab. Aleksandr Timofiejew

Członkowie - przedstawiciele studentów:

Karolina Kocięda              
Halina Komorska   

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

CENTRALA: 22 559 20 00
FAX: 22 559 22 60
E-MAIL pwsbia@pwsbia.edu.pl

INFORMACJE O UCZELNI/REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

poczta PWSBiA


Znajdź nas:
Copyright © 2018 PWSBiA. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: www.jellinek.pl