Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych

Władze

Rektor Założyciel PWSBiA
Fundator Fundacji Nowe Horyzonty
prof. dr Tadeusz Koźluk


- rektorat - pokój B-219 (budynek "B", II piętro)
- tel. rektorat: 22 559 22 05, 22 841 37 11
- fax: 22 841 31 27, 22 559 22 60
- e-mail: rektorat@pwsbia.edu.pl, tkozluk@pwsbia.edu.pl

Prof. dr Tadeusz Koźluk - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę doktorską z dziedziny prawa obronił w swojej Alma Mater. Zaangażowanie się w pracę naukową spowodowało, że prof. Tadeusz Koźluk rozpoczął karierę jako wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim.

Następnym krokiem w karierze była polska służba dyplomatyczna. Intensywne studia nad problemami praw człowieka otworzyły mu drogę do stanowiska doradcy w 6. Komitecie Prawnym Komisji Praw Człowieka w ONZ.

Praca w charakterze eksperta zaowocowała stanowiskiem specjalisty-doradcy w rządzie Iranu. Po emigracji do Stanów Zjednoczonych Ameryki prof. dr Tadeusz Koźluk został wykładowcą prawa i ekonomii w Seton Hall University.

Założył tam również kancelarię adwokacką, specjalizującą się w sprawach imigracji.

W 1991 roku prof. dr Tadeusz Koźluk powrócił do Polski i założył Prywatną Wyższą Szkołę Businessu i Administracji w Warszawie.

 


Rektor PWSBiA
dr Waldemar Dębski
- prof. PWSBiA

- pokój ABL-219 (budynek "A", I piętro)
- T: 22 559 22 02
- E: rektor@pwsbia.edu.pl

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i Uniwersytetu Łódzkiego, dr nauk humanistycznych, psycholog, ukończył także studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego na Uniwersytecie Łódzkim i w zakresie teorii i praktyki funkcjonowania samorządu terytorialnego na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach1985-1998 pracował w Ministerstwie Obrony Narodowej m.in. na stanowisku psychologa, głównego specjalisty ds. psychologii wojskowej i głównego specjalisty ds. badań naukowych.

W latach 1998-2006 pełnił funkcję zastępcy Burmistrza ds. społecznych i Przewodniczącego Rady Dzielnicy w Urzędzie Dzielnicy Warszawa - Rembertów.

W latach 2002-2010 związany z Prywatną Wyższą Szkołą Businessu i Administracji w której pełnił funkcję wykładowcy i dyrektora Instytutu Administracji Państwowej a następnie prorektora ds. rozwoju.

W latach 2004-2010 pełnił funkcję prezesa Zarządu Fundacji „Polska – Wiek XXI”, poprzedniczki Fundacji "Nowe Horyzonty".

W latach 2010-2018pełnił funkcję rektora Wyższej Szkoły Mazowieckiej a następnie Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie.

Od 1 października 2018 roku pełni funkcję rektora Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych.

 


Kanclerz PWSBiA
mgr Marta Grzelczak


- pokój B-215 (budynek "B", II piętro)
- tel.: 22 559 21 44
- fax: 22 559 21 54
- e-mail: mgrzelczak@pwsbia.edu.pl

Magister nauk politycznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego  z roku 2002.

Od roku 2000-go  związana z PWSBiA, w której przeszła szczeble zawodowe od pracownika biura rekrutacji do dyrektora biura spraw osobowych. Tutaj ukończyła studia podyplomowe w zakresie kontroli wewnętrznej, poświadczone certyfikatem Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.

Staż zawodowy zawsze był związany z pracą na rzecz Fundacji Nowe Horyzonty, w której od stycznia 2015 roku pełni funkcję prezesa Zarządu.

Zaangażowana w pracę zawodową, którą łączy z zainteresowaniami: polityką, biznesem i literaturą.
 

 

Senat


Senat jest najwyższym organem kolegialnym Uczelni. Zgodnie ze Statutem, Senat opiniuje koncepcję rozwojową Uczelni oraz założenia organizacji i przebiegu procesu dydaktycznego, w tym plany i programy kształcenia. Uchwały Senatu są opiniami doradczymi dla Założyciela i Rektora.


Skład Senatu w roku akademickim 2017/18:

Przewodniczący: 

prof. dr Tadeusz Koźluk

Sekretarz

mgr Tadeusz Morawski

Członkowie:

mgr Marta Grzelczak
dr Krzysztof Jabłoński
prof. dr hab. Adam Kołątaj         
dr Aneta Kondrzycka - Dąda
dr inż. Jerzy Rzytki
dr Grażyna Sas
prof. dr hab. Aleksandr Timofiejew

Członkowie - przedstawiciele studentów:

Karolina Kocięda              
Halina Komorska   

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

CENTRALA: 22 559 20 00
FAX: 22 559 22 60
E-MAIL pwsbia@pwsbia.edu.pl

INFORMACJE O UCZELNI/REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

poczta PWSBiA


Znajdź nas:
Copyright © 2018 PWSBiA. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: www.jellinek.pl