Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych

Wydawnictwo PWSBiA

Celem Wydawnictwa jest prezentacja najnowszych osiągnięć badawczych we wszystkich dziedzinach i specjalnościach prowadzonych na uczelni przez zespoły badawcze, Koła Naukowe Studentów oraz indywidualnie, przez kadrę naukowo-dydaktyczną.

Prace naukowe, będące wynikiem tych badań, jak również indywidualne poglądy autorów współpracujących z uczelnią, zaadresowane głównie do środowisk akademickich oraz ludzi związanych z biznesem lub przygotowujących się do pracy w administracji publicznej, dyplomacji i w organizacjach międzynarodowych, publikowane są na łamach kwartalnika "Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA Wiek XXI". Oprócz tego wydawnictwo publikuje serie: "Rozprawy i Monografie", w ramach której publikowane są doktoraty i habilitacje powstające pod auspicjami uczelni oraz "Konferencje i Seminaria", która prezentuje dorobek konferencji i sympozjów organizowanych na uczelni.

Działalność wydawniczą w zakresie głównych kierunków działalności opiniuje Kolegium Naukowe oraz Komisja ds. Badań Naukowych i Polityki Wydawniczej uczelni. Zatwierdzają one plany wydawnicze i określają zasadnicze problemy związane z wydawnictwem.
 

Publikacje

Zeszyty naukowo-teoretyczne "Wiek XXI"

Informacje dla autorów prac naukowych


 

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

CENTRALA: 22 559 20 00
INFORMACJE O UCZELNI:  22 559 21 05, 06
FAX: 22 559 22 60
E-MAIL pwsbia@pwsbia.edu.pl

poczta PWSBiA


Znajdź nas:
Copyright © 2016 PWSBiA. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: www.jellinek.pl