Obchody XXV-lecia PWSBiA

25 Lat PWSBiAW dniu 23 czerwca 2016 roku odbyło się otwarte, uroczyste posiedzenie Senatu poświęcone 25 rocznicy istnienia Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji (tak brzmiała pierwsza nazwa naszej Uczelni).

W posiedzeniu uczestniczyło około 90 osób: członkowie Senatu, pracownicy Uczelni, Fundacji Nowe Horyzonty, Akademickiego Centrum Medycznego oraz byli wykładowcy PWSBiA osobiście zaproszeni przez Fundatora i Założyciela PWSBiA prof. dr Tadeusza Kożluka. Posiedzeniu przewodniczył Rektor prof. dr. Marek Ciecierski, a rozpoczęło się ono Hymnem Państwowym.

W swym wystąpieniu poświęconemu 25-leciu istnienia uczelni prof. dr Tadeusz Koźluk m.in. przypomniał jak tworzyła się nasza szkoła, w jakich warunkach odbywały się studia przed 25 laty, przedstawił nasze pionierskie w szkolnictwie prywatnym przedsięwzięcia organizacyjno-programowe, inicjatywy studenckie, losy naszych absolwentów. Odniósł się również do czynników hamujących rozwój uczelni, zwłaszcza związanych z niżem demograficznym. Pierwszy rektor naszej uczelni zaapelował także o podjęcie działań na rzecz zwiększenia liczby studentów.

Głos zabrali ponadto: pierwszy prorektor ds. studenckich Barbara Ochońska (wspominała początek działalności szkoły), dr Elwira Duś (w imieniu absolwentów podziękowała rektorowi i wykładowcom za dobre przygotowanie do pracy zawodowej) i Paweł Florecki (w imieniu studentów podziękował władzom uczelni za troskę o poziom wykształcenia osób aktualnie studiujących).

Prof. dr Tadeusz Koźluk wręczył gościom zaproszonym pisemne podziękowanie za ich wkład pracy w rozwój PWSBiA. Wśród osób, które otrzymały podziękowania byli m.in.: prof. dr hab. Andrzej Barczak, dr inż. Andrzej Bolewski, dr Andrzej Ciechanowski, dr Waldemar Dębski, dr Elwira Duś, prof. dr hab. Inż. Marian Kowalewski, gen. prof. dr hab. Stanisław Koziej, mgr Barbara Ochońska, prof. dr hab. Kazimierz Piasecki, prof. dr hab. Wacław Stankiewicz.

Senat przez aklamację przyjął Uchwałę w sprawie 25-tej rocznicy utworzenia uczelni, w której m.in. wyraził podziękowania Założycielowi, Fundatorowi i Rektorowi PWSBiA za jej utworzenie i pełną poświęcenia pracę, wyraził uznanie za zaangażowanie wykładowcom, pracownikom administracji i obsługi. Senat wyraził także przekonanie, że nasi absolwenci są dobrze przygotowani do pracy oraz zaapelował o podjęcie działań gwarantujących dalszy rozwój uczelni.

Posiedzenie zakończyła pieśń studencka "Gaudeamus Igitiur".

Po uroczystości jej uczestnicy wpisywali się do Kroniki szkoły, a następnie spotkali się na grillu w uczelnianych ogrodach.  

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA