język:   
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych

Kalendarium roku 2016/17

Kalendarz roku akademickiego 2016/2017

 

Rok akademicki 2016/2017 trwa od 1.10.2016 do 30.09.2017 r.
01.10.2016 r. uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017
24.06.2016 r. uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów studentom kończącym studia stacjonarne i niestacjonarne
27.12.2016 r.÷ 06.01.2017 r. ferie zimowe
12.04.2017 r.÷ 18.04.2017 r. ferie wiosenne

Studia stacjonarne

Semestr I
03.10.2016 r. rozpoczęcie zajęć dydaktycznych I semestru
31.01.2017 r. ostatni dzień zajęć dydaktycznych I semestru
01 ÷ 09.02.2017 r. sesja egzaminacyjna po I semestrze
20 ÷ 23.02.2017 r. sesja poprawkowa po I semestrze (w godzinach pozalekcyjnych)
 
Semestr II

13.02.2017 r.

rozpoczęcie zajęć dydaktycznych II semestru
08.06.2017 r. ostatni dzień zajęć dydaktycznych II semestru
12 ÷ 19.06.2017 r. sesja egzaminacyjna po II semestrze
20 ÷ 22.06.2017 r. egzaminy poprawkowe po II semestrze
 
Opracowanie i obrona prac dyplomowych
do 15.05.2017 r. złożenie w dziekanacie prac dyplomowych
29.05.2017 r. dokonanie oceny prac przez promotorów i przekazanie ich recenzentom
05.06.2017 r. złożenie w dziekanacie prac dyplomowych z recenzjami
12÷14.06.2017 r. egzaminy dyplomowe

Studia niestacjonarne

Semestr I

01 ÷ 02.10.2016 r.
15 ÷16.10.2016 r.
22 ÷23.10.2016 r.
05 ÷ 06.11.2016 r.
19 ÷ 20.11.2016 r.
26 ÷ 27.11.2016 r.
10 ÷ 11.12.2016 r.
17 ÷ 18.12.2016 r.
07 ÷ 08.01.2017 r.
14 ÷ 15.01.2017 r.

terminy zjazdów

21÷22.01.2017 r.
28÷29.01.2017 r.

sesja egzaminacyjna po I semestrze
18 ÷ 19.02.2017 r. sesja poprawkowa po I semestrze
 
Semestr II

04 ÷ 05.02.2017 r.
18 ÷ 19.02.2017 r.
25 ÷ 26.02.2017 r.
11 ÷ 12.03.2017 r.
25 ÷ 26.03.2017 r.
01 ÷ 02.04.2017 r.
08 ÷ 09.04.2017 r.
22 ÷ 23.04.2017 r.
13 ÷ 14.05.2017 r.
20 ÷ 21.05.2017 r.

terminy zjazdów

27 ÷ 28.05.2017 r.
10 ÷ 11.06.2017 r.

sesja egzaminacyjna po II semestrze
17÷18.06.2017 r. egzaminy poprawkowe po II semestrze
 
Opracowanie i obrona prac dyplomowych
do 15.05.2017 r. złożenie w dziekanacie prac dyplomowych
do 29.05.2017 r. dokonanie oceny prac przez promotorów i przekazanie ich recenzentom
do 05.06.2017 r. złożenie w dziekanacie prac dyplomowych z recenzjami

12 ÷ 14.06.2017 r.

egzaminy dyplomowe
 


Dla nauczycieli akademickich czas pomiędzy ostatnim dniem zajęć dydaktycznych danego semestru, a ostatnim dniem sesji egzaminacyjnej jest czasem pracy, podczas którego m.in. udzielają konsultacji studentom.

 

Kalendarz roku akademickiego 2016/2017

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

CENTRALA: 22 559 20 00
INFORMACJE O UCZELNI:  22 559 21 05, 06
FAX: 22 559 22 60
E-MAIL pwsbia@pwsbia.edu.pl

poczta PWSBiA


Znajdź nas:
Copyright © 2016 PWSBiA. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: www.jellinek.pl