Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych

​Praca dyplomowa

  1. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową do dnia: 14.05.2015r. Dziekan na prośbę studenta może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej najdalej do dnia 15.10.2015r. W takim przypadku należy złożyć do dziekanatu podanie zaopiniowane przez promotora (z uzasadnieniem).
  2. W dziekanacie należy złożyć:
  • 1 egzemplarz drukowany jednostronnie w twardej oprawie – podpisany na stronie tytułowej przez promotora (klauzula przyjęcia i dopuszczenia do obrony),
  • Oświadczenie studenta i promotora o samodzielności pracy – podpisane własnoręcznie należy złożyć wraz z pracą (nie wczepiać do oprawionej pracy); druk oświadczenia dostępny na stronie internetowej,
  • Elektroniczną wersję pracy z plikami w formacie Word i PDF na płycie CD w miękkiej okładce,
  • Kartę obiegową student otrzymuje w chwili złożenia pracy dyplomowej. Uzupełnioną należy dostarczyć do dziekanatu nie później niż w dniu obrony,
  • Indeks z kartami egzaminacyjnymi (ze wszystkimi wpisami!!!) – należy złożyć najpóźniej tydzień przed wyznaczonym terminem obrony,
  • Legitymację studencką (studia magisterskie) należy zwrócić w dniu egzaminu dyplomowego. Studenci studiów licencjackich nie zdają legitymacji.
     3. W Referacie Spraw Studenckich (pok. WA-108) należy złożyć:
  • 5 fotografii w formacie 4,5 x 6,5 w stroju galowym (kolorowe lub czarno-białe).
 
Wytyczne do opracowania i redakcji pracy dyplomowej  
Oświadczenie o oryginalności pracy
Wzór strony tytułowej

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

CENTRALA: 22 559 20 00
FAX: 22 559 22 60
E-MAIL pwsbia@pwsbia.edu.pl

INFORMACJE O UCZELNI/REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

poczta PWSBiA


Znajdź nas:
Copyright © 2018 PWSBiA. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: www.jellinek.pl