Informujemy, że z dniem 20 stycznia 2020 roku Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych zmieniła numer konta do wpłat wszystkich opłat związanych z kształceniem studentów. Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na nowy numer konta:

Bank PEKAO S.A.
57 1240 1112 1111 0010 9595 5327

Praktyki zawodowe

PWSBiA | Praktyki zawodoweWybierz kierunek studiów:

Zwolniena z praktyk:

Student może ubiegać się o zwolnienie z odbycia praktyki zawodowej, gdy udokumentuje:

  • co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe (wynikające z umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, wolontariatu) zgodne z ramowym programem praktyki,
  • co najmniej roczne prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z programem praktyki,
  • uczestnictwo w projekcie realizowanym w ramach współpracy z zakładem pracy/firmą,
  • zaliczenie praktyki w ramach innego kierunku studiów o ile programy obu praktyk są zbieżne i złoży "Wniosek o zwolnienie z praktyki zawodowej".
ZWOLNIENIA Z PRAKTYK - PLIKI DO POBRANIA
Podanie o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyki zawodowej
Zaświadczenie o zatrudnieniu

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA