Rozkład zajęć

SEMESTR I studia
stacjonarne
studia
niestacjonarne

kierunek

rok GRUPA
aktualizacja*
GRUPA
aktualizacja*

Administracja

I - L31
29.10.2019
II - L32
29.10.2019
III - L33
29.10.2019

Dietetyka

I - L81
10.10.2019
II - L82
28.09.2019
III 83
28.09.2019
L83
29.10.2019

Informatyka

I - I51
03.10.2019
II - I52
29.10.2019
III - I53
28.09.2019
IV - I54
28.09.2019

Kosmetologia

I 71
28.09.2019
L71
10.10.2019
II 72
28.09.2019
L72
03.10.2019
III - L73
14.11.2019

Pielęgniarstwo

I P11
14.11.2019
-
II - -
III - -
SEMESTR II studia
stacjonarne
studia
niestacjonarne

kierunek

rok GRUPA
aktualizacja*
GRUPA
aktualizacja*

Administracja

I - -
II - -
III - -

Dietetyka

I - -
II - -
III - -

Informatyka

I - -
II - -
III - -
IV - -

Kosmetologia

I - -
II - -
III - -

Pielęgniarstwo

I - -
II - -
III - -

* KOLOREM CZERWONYM oznaczono nowe rozkłady zajęć (maks. 7 dni)!

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA