Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych

​Studencki Ośrodek Konsultacyjny


Działalność Studenckiego Ośrodka Konsultacyjnego to przede wszystkim pomoc studentom w organizacji studenckich praktyk zawodowych.

Dzięki współpracy z pracownikami naukowo - dydaktycznymi Uczelni oraz pracownikami administracyjnymi Instytutów, Studencki Ośrodek Konsultacyjny ma za zadanie współuczestniczyć w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych studentów i służyć im indywidualnemu poradnictwu w każdej dziedzinie życia.

SOK przeprowadza także badanie ankietowe wśród studentów, wywiad środowiskowy, a także wspomaga życie studenckie poprzez aktywną pomoc w organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych i sportowych.

Na tablicach ogłoszeniowych SOK można znaleźć bieżące informacje, w tym oferty praktyk, pracy tymczasowej, konkursów stażowych i innych ofert przesyłanych Uczelni przez pracodawców i pośredników pracy np. dotyczących szkoleń, warsztatów, konferencji, imprez okolicznościowych.

Informacje:

pwsbia@pwsbia.edu.pl

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

CENTRALA: 22 559 20 00
INFORMACJE O UCZELNI:  22 559 21 05, 06
FAX: 22 559 22 60
E-MAIL pwsbia@pwsbia.edu.pl

poczta PWSBiA


Znajdź nas:
Copyright © 2018 PWSBiA. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: www.jellinek.pl