Specjalności

Techniki multimedialne

Zadaniem tej specjalności jest przygotowanie absolwentów do pracy z różnymi rodzajami mediów, prezentacja obszarów ich zastosowań oraz dostarczenie studentom wiadomości pozwalających na praktyczne integrowanie obrazu, dźwięku i tekstu przy tworzeniu dowolnie złożonych publikacji, a także dostarczenie podstawowej wiedzy teoretycznej stanowiącej bazę do samodzielnego rozwoju w tym kierunku. Centralnym obszarem studiów na tej specjalności jest grafika komputerowa - tak statyczna jak i dynamiczna.

 

Komputerowa automatyka i robotyka

Zadaniem tej specjalności jest wykształcenie absolwentów łączących w sobie umiejętności specjalisty z zakresu technik komputerowych oraz specjalisty z zakresu technik automatyzacji i robotyzacji.
 

Nabyte umiejętności dają absolwentowi szerokie możliwości zatrudnienia. Techniki automatyzacji obejmują bowiem przemysł chemiczny, włókienniczy, przetwórstwo, energetykę, medycynę (roboty medyczne), budownictwo (inteligentne budynki) oraz administrację (sterowanie ruchem i monitoring). Użytkownicy takich systemów potrzebują wysoko wykwalifikowanych i wszechstronnych specjalistów, przy czym zapotrzebowanie na nich będzie rosło w miarę wzrostu liczby zautomatyzowanych instalacji sterujących.

 

Teleinformatyka i bezpieczeństwo systemów komputerowych

Zadaniem tej specjalności jest zapoznanie studentów z szeroko pojętą tematyką sieci i systemów teleinformatycznych oraz ich bezpieczeństwa, przekazanie wiedzy niezbędnej do ich projektowania, budowy i zarządzania. Absolwent posiada wiedzę w zakresie sieciowych systemów operacyjnych oraz tworzenia metodyki bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, a także szerokie umiejętności wdrożeń, budowy i eksploatacji takich systemów. Zakres kształcenia obejmuje sieciowe systemy operacyjne, zarządzanie sieciami, sterowanie ruchem w sieci, techniki i technologie sieciowe. Absolwent tej specjalności zna modele i protokoły sieciowe, potrafi administrować dużymi sieciami oraz rozwiązywać zaistniałe w nich problemy. Ważnym elementem kształcenia są zagadnienia bezpieczeństwa w aspekcie teoretycznym i praktycznym, jak również związane z tym kwestie prawne. Absolwent potrafi zarówno zaplanować politykę bezpieczeństwa dla firmy jak też faktycznie ją realizować.
 

Zatrudnienie absolwenta możliwe jest właściwie w każdej większej firmie, gdyż dysponują one sieciami telematycznymi, co wymaga posiadania wśród pracowników odpowiednich specjalistów. Rosnąca wartość informacji dla firm i instytucji oraz wzrost znaczenia sieci (bez nich funkcjonowanie współczesnej gospodarki jest praktycznie niemożliwe) generuje rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu.


Tylko 4 kroki, aby zostać studentem PWSBiA
Wybierz kierunek i tryb studiów
Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
Wypełnij ankietę zgłoszeniową
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 2 kolorowe fotografie  w formie papierowej (jak do dowodu osobistego) oraz w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczośc 300dpi, kserokopię dowodu osobistego oraz potwierdzenie przelewu opłaty kwalifikacyjnej
Odbierz indeks
Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
Formularz zgłoszenia kandydata na studia:
Dane Kandydata:*
Kierunek:
Tryb studiów:*
Jestem zainteresowana/y wizytą w Biurze Rekrutacji w celu podpisania kontraktu.
Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA