Kalendarium roku akademickiego dla kierunku pielęgniarstwo

Kalendarz roku akademickiego 2019/2020
dla kierunku PIELĘGNIARSTWO

Rok akademicki 2019/2020 trwa od 28.09.2019 r. do 30.09.2020 r.
28.09.2019 r. uroczysta  inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Studia stacjonarne

Semestr I
28 - 29.09.2019 r.
05 - 06.10.2019 r.
19 - 20.10.2019 r.
26 - 27.10.2019 r.
09 - 10.11.2019 r.
16 - 17.11.2019 r.
23 - 24. 11.2019 r.
07 - 08.12.2019 r.
14 - 15.12.2019 r.
11 - 12.01.2020 r.
18 - 19.01.2020 r.
25 - 26.01.2020 r.
01 - 02.02.2020 r.
08 - 09.02.2020 r.
terminy zjazdów
08 - 09.02.2020 r.
15 - 16.02.2020 r.
sesja egzaminacyjna po I semestrze
22 - 23.02.2020 r.
29.02.2020 r. i 01.03.2020 r.
sesja poprawkowa po I semestrze
Semestr II
29.02.2020 r. i 01.03.2020 r.
14 - 15.03.2020 r.
21 - 22.03.2020 r.
04 - 05.04.2020 r.
18 - 19.04.2020 r.
25 - 26.04.2020 r.
09 - 10.05.2020 r.
16 - 17.05.2020 r.
23 - 24.05.2020 r.
06 - 07.06.2020 r.
13 - 14.06.2020 r.
27 - 28.06.2020 r.
04 - 05.07.2020 r.
terminy zjazdów
04 - 05.07.2020 r.
11 - 12.07.2020 r.
sesja egzaminacyjna po II semestrze
18 - 19.07.2020 r.
28 - 29.09.2020 r.
egzaminy poprawkowe po II semestrze

Dla nauczycieli akademickich czas pomiędzy ostatnim dniem zajęć dydaktycznych danego semestru, a ostatnim dniem sesji egzaminacyjnej jest czasem pracy, podczas którego m.in. udzielają konsultacji studentom.

Tylko 4 kroki, aby zostać studentem PWSBiA
Wybierz kierunek i tryb studiów
Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
Wypełnij ankietę zgłoszeniową
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 2 kolorowe fotografie  w formie papierowej (jak do dowodu osobistego) oraz w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczośc 300dpi, kserokopię dowodu osobistego oraz potwierdzenie przelewu opłaty kwalifikacyjnej
Odbierz indeks
Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
Formularz zgłoszenia kandydata na studia:
Dane Kandydata:*
Kierunek:
Tryb studiów:*
Jestem zainteresowana/y wizytą w Biurze Rekrutacji w celu podpisania kontraktu.
Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA