Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych

Wydarzenia

08.06
2016
Międzynarodowa Konferencja w PWSBiA
Wydział Nauk Społecznych i Technik Komputerowych Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie oraz Міністерство Освіти і Науки України Академія Муніципального Управління м. Київ zapraszają na: Międzynarodową Konferencję Naukową p.t. "Zadania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce i na Ukrainie w dobie narastających konfliktów"

 


 

Wydział Nauk Społecznych i Technik Komputerowych 

Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych,

Komputerowych i Medycznych
w Warszawie

oraz

Міністерство Освіти і Науки України
Академія Муніципального Управління м. Київ
 

zapraszają na:
Międzynarodową Konferencję Naukową p.t.

"Zadania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce i na Ukrainie w dobie narastających konfliktów"

"Завдання управління безпекою та публічного устрою в Польщі та в Україні в період наростання конфліктів"

 

Data: 17 czerwca 2016 r., s. Ap-205 godz. 10.00
Miejsce: Warszawa, ul. Bobrowiecka 9
Koszt: 600 zł (opłata konferencyjna obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, publikację oraz przerwę kawową)
Wpłata: Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Komputerowych i Medycznych w Warszawie, Bank Gospodarstwa Krajowego III o/Warszawa
Nr konta: 37 1130 1062 8000 0000 0000 6785, z dopiskiem – „opłata konferencyjna”

 

Komitet Naukowy Konferencji

 

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Mirosław Karpiuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie

 

Członkowie:
Проф. Царенко Оксана Вячеславівна, Академія Муніципального Управління  м. Київ
Проф. Цвих Володимир Федорович, Київський Національний Університет ім. Тараса Шевченка м. Київ
Prof. dr hab. Małgorzata Czuryk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Проф. Дацій Олександр Іванович, Академія Муніципального Управління  м. Київ
Проф. Кармазін Наталія Вячеславівна, Академія Муніципального Управління  м. Київ
Prof. dr hab. Marek Klimek, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie
Проф. Лощихін Олександр Миколайович, Академія Муніципального Управління  м. Київ
Prof. dr hab. Grzegorz Ławnikowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Małgorzata Łuszczyńska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Piotr Majer, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Płk prof. dr hab. Andrzej Pieczywok, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Prof. dr hab. Krzysztof Prokop, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Prof. dr hab. Paweł Sobczyk, Uniwersytet Opolski
Prof. dr hab. Marcin Szewczak, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie
Prof. dr hab. Piotr Szreniawski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Проф. Тульчинська Світлана Олександрівна, Національний Технічний Університет України м. Київ
Проф. Васильева Олександра Іллівна, Національна Академія Державного Управління  при Президентові України м. Київ
Prof. dr hab. Bernard Wiśniewski, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

 

Przewodnicząca:
Доц. Євсюкова Оксана Володимирівна, Академія Муніципального Управління  м. Київ

 

Członkowie:

 

Dr Jarosław Kostrubiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Доц. Шпак Любов Олександрівна, Східноєвропейський Університет Економіки і Менеджменту м. Черкаси
Daniel Matuszewski, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Maciej Koszarny, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Studenci Kierunku Administracja WNSiTK PWSBiA w Warszawie

 

Program Konferencji

 

10.00-10.15 Otwarcie Konferencji

 

Sesja I - "Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego na Ukrainie"

 

10.15-10.30 Проф. Лощихін Олександр Миколайович, Академія Муніципального Управління (м. Київ, Україна), Територія сучасної держави: поняття та функції;

 

10.30-10.45 Проф. Царенко Оксана Вячеславівна, Академія Муніципального Управління (м. Київ, Україна), Формування збалансованої системи детермінант як засіб алокаційної ефективності стратегічного потенціалу;10.45-11.00 Проф. Шевченко Наталія Олександрівна, Академія Муніципального Управління (м. Київ, Україна), Проблеми продовольчої безпеки в умовах нестабільності;

 

11.00-11.15 Проф. Васильева Олександра Іллівна, Національна Академія Державного Управління  при Президентові України (м. Київ, Україна),  Розвиток міжмуніципального транскордонного співробітництва;

 

11.15-11.30 Проф. Лощихін Олександр Миколайович, Академія Муніципального Управління (м. Київ, Україна), Територія сучасної держави: поняття та функції;

 

11.30-11.45 Доц. Івашків Юлія Дмитрівна, Академія Муніципального Управління (м. Київ, Україна), Оцінювання інвестиційного клімату в умовах нестабільності;

 

11.45-12.00 Доц. Євсюкова Оксана Володимирівна, Академія Муніципального Управління (м. Київ, Україна), Революція гідності” та її вплив на трансформацію свідомості молодого покоління у контексті політичного транзиту українського суспільства;

 

12.00-12.15 Асп. Євсюкова Анастасія Володимирівна, Київський Національний Університет ім. Тараса Шевченка (м. Київ, Україна), Сутнісне розуміння громадянської освіти, як чинник розвитку громадянського суспільства в Республіці Польща: досвід для української держави;

 

12.15-12.45 Przerwa kawowa

 

Sesja II - "Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce"

 

12.45-13.00 Prof. dr hab. Paweł Sobczyk, Uniwersytet Opolski (m. Opole, Polska), Bezpieczeństwo państwa jako klauzula limitacyjna wolności sumienia i religii;

 

13.00-13.15 Prof. dr hab. Krzysztof Prokop, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości (m. Łomża, Polska), Administracja publiczna w obliczu sytuacji nadzwyczajnej na tle aktualnych przepisów konstytucyjnych i ustawowych;

 

13.15-13.30 Prof. dr hab. Mirosław Karpiuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych (m. Olsztyn/Warszawa, Polska), Przeciwdziałanie terroryzmowi jako zadanie administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego;

 

13.30-13.45 Płk. prof. dr hab. Andrzej Pieczywok, Akademia Obrony Narodowej (m. Warszawa, Polska), Edukacja kadr administracji i porządku publicznego na rzecz bezpieczeństwa;

 

13.45-14.00 Prof. dr hab. Małgorzata Czuryk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (m. Olsztyn, Polska), Zasady zatrudniania w administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego;

 

14.00-14.15 Prof. dr hab. Marek Klimek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (m. Lublin, Polska), Policja jako element struktury administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce;

 

14.15-14.30 Dr Katarzyna Dunaj, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (m. Siedlce, Polska), Problematyka nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi w Polsce;

 

14.30-14.45 Dr Jarosław Kostrubiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (m. Lublin, Polska), Ewolucja statusu prawnego Policji Państwowej w okresie międzywojnia;

 

14.45-15.00 Maciej Koszarny, Akademia Obrony Narodowej (m. Warszawa, Polska), Zagadnienia epistemologiczne terroryzmu od Rewolucji Francuskiej do dzisiaj – szanse uniknięcia błędu antropologicznego;

 

15.00 Zakończenie Konferencji

Powrót do poprzedniej strony

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

CENTRALA: 22 559 20 00
FAX: 22 559 22 60
E-MAIL pwsbia@pwsbia.edu.pl

INFORMACJE O UCZELNI/REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

poczta PWSBiA


Znajdź nas:
Copyright © 2018 PWSBiA. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: www.jellinek.pl