Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych

Wydarzenia

17.12
2016
Zapraszamy na konferencję naukową
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową p.t. "Bezpieczeństwo państwa i jego zagrożenia w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, kulturowej i prawnej".

Konferencja ma na celu umożliwić  wymianę poglądów i doświadczeń związanych z przestrzenią bezpieczeństwa. Jest to problematyka ciągle aktualna, a szczególnie współcześnie, w dobie narastających zagrożeń, w tym również tych o charakterze militarnym. Eskalacja konfliktów i rozprzestrzenianie się terroryzmu zmuszają nie tylko do refleksji, ale też do podejmowania zdecydowanych działań, w tym legislacyjnych. Zmieniająca się rzeczywistość społeczna, kulturowa oraz prawna, a także dynamika zagrożeń i coraz częściej trudno identyfikowalne ich źródła, powodują, że dyskusja na ten temat jest potrzebna.

 

Komitet Naukowy Konferencji

 

 • Przewodniczący:
  prof. dr hab. Mirosław Karpiuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

 • Członkowie:
  - prof. dr hab. Małgorzata Czuryk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  - prof. dr hab. Przemysław Dąbrowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  - prof. dr hab. Marek Klimek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  - prof. dr hab. Wojciech Lis, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  - prof. dr hab. Grzegorz Ławnikowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  - prof. dr hab. Małgorzata Łuszczyńska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  - prof. dr hab. Piotr Majer, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  - prof. dr hab. Andrzej Pieczywok, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  - prof. dr hab. Krzysztof Prokop, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
  - prof. dr hab. Paweł Sobczyk, Uniwersytet Opolski
  - prof. dr hab. Marcin Szewczak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  - prof. dr hab. Piotr Szreniawski, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
  - prof. dr hab. Przemysław Szustakiewicz, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  - prof. dr hab. Bernard Wiśniewski, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

 

 • dr Katarzyna Dunaj
 • dr Jarosław Kostrubiec
 • dr Kazimierz Pawelec
 • Maciej Koszarny

 

Program Konferencji
10.30 Otwarcie Konferencji
10.45-11.00 prof. dr hab. Krzysztof Prokop, Bezpieczeństwo jednostki jako wartość konstytucyjna, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
11.00-11.15 prof. dr hab. Paweł Sobczyk, Bezpieczeństwo państwa jako element konstytucyjnej koncepcji dobra wspólnego, Uniwersytet Opolski
11.15-11.30 prof. dr hab. Przemysław Szustakiewicz, Uprawnienia kontrolne służb specjalnych, jako element ochrony bezpieczeństwa Państwa, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
11.30-11.45 prof. dr hab. Mirosław Karpiuk, Bezpieczeństwo państwa w przepisach stanowionych w czasie spokoju, a wymogi czasu zagrożenia. Zagadnienia ustrojowe, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
11.45-12.00 dr Katarzyna Dunaj, Konstytucyjne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
12.00-12.30 Przerwa kawowa
12.30-12.45 płk prof. dr hab. Andrzej Pieczywok, Edukacja dla bezpieczeństwa w zmieniającej się rzeczywistości społecznej i kulturowej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
12.45-13.00 prof. dr hab. Małgorzata Czuryk, Gwarancje pracownicze w prawie autorskim jako aspekt bezpieczeństwa kulturowego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
13.00-13.15 Paweł Koszarny, Od utopii do dystopii a zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa
13.15-13.30 dr Adam Olechowski, Dezinformacja we współczesnej wojnie informacyjnej, Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
13.30-13.45 Maciej Koszarny, Uwaga na operatorów infrastruktur krytycznych – nowe tendencje, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
13.45-14.00 dr Kazimierz Pawelec, Kryminalizacja niebezpieczeństwa w rozdziale XXI Kodeksu karnego, adwokat, Adwokat, Izba Warszawska
14.00-14.15 dr Dariusz Pożaroszczyk, Przestępczość mniejszości czeczeńskiej w Polsce – charakterystyka zjawiska i czynniki utrudniające zwalczanie; Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
14.15-14.30 Marcin Pawelec, Prawnokarne ujęcie zabójstw na tle honoru na tle prawa polskiego, Polska Akademia Nauk w Warszawie
14.30-14.45 dr Dariusz Brakoniecki, Prywatyzacja bezpieczeństwa. Wstęp do rozważań, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
14.45-15.00 dr Jarosław Kostrubiec, Zadania i kompetencje administracji ogólnej w sferze bezpieczeństwa państwa w Polsce międzywojennej a wytyczne na przyszłość, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
15.00-15.15 prof. dr hab. Marek Klimek, Bezpieczeństwo socjalne obywateli i jego zagrożenia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
15.15 Podsumowanie Konferencji


 

 • Termin:
  17 grudnia 2016 r., godz. 10.30
 • Miejsce:
  Warszawa, ul. Bobrowiecka 9, sala Ap-101
Powrót do poprzedniej strony

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

CENTRALA: 22 559 20 00
FAX: 22 559 22 60
E-MAIL pwsbia@pwsbia.edu.pl

INFORMACJE O UCZELNI/REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

poczta PWSBiA


Znajdź nas:
Copyright © 2018 PWSBiA. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: www.jellinek.pl