2018/19. Rozwijamy się dla Was. Co nowego na administracji.

Przekazujemy wiadomości szczególnie ważne dla aktualnych i przyszłych studentów kierunku administracja. Otóż w dniu 19 marca 2018 r. Senat naszej uczelni omawiał zmianę profilu kształcenia na tym kierunku z ogólno akademickiego na praktyczny.

Kierownik tego kierunku prof. dr hab. Mirosław Karpiuk przedstawił projekt nowego planu studiów (tj. wykazu przedmiotów, ich podziału na wykłady i ćwiczenia), w tym także specjalizacji, który będzie realizowany od października 2018 r. Senat zaakceptował  zaproponowane kierunki zmian.

Co wynika z tych Informacji dla studentów? Wprowadzenie profilu praktycznego oznacza, że program powinien zawierać więcej treści przygotowujących studenta do pracy na różnych stanowiskach zarówno w administracji publicznej rządowej jak i samorządowej. Ulegną zmianie treści opracowanych przez wykładowców tzw. sylabusów, czyli programów, zmieni się proporcja liczby godzin wykładów i ćwiczeń na korzyść tych ostatnich (np. większość przedmiotów na studiach niestacjonarnych realizowana jest aktualnie w wymiarze 30 godzin, w tym 20 godzin wykładów; w nowym programie wymiar 30 godzin pozostanie bez zmian, ale wykłady zostaną zmniejszone do 10 godzin). Zwiększy się do 3 miesięcy wymiar praktyk zawodowych, po których studentom dotychczas nie pracującym zawodowo łatwiej będzie można znaleźć pracę w urzędzie w którym wcześniej odbędą praktyki.

Proponujemy studentom wybór jednej z trzech specjalności:

  • administracja publiczna (12 przedmiotów z zakresu naczelnej i terenowej administracji rządowej i samorządu terytorialnego);
  • administracja bezpieczeństwa publicznego - wprowadziliśmy ją wychodząc naprzeciw tym naszym studentom, którzy pracują już w tzw. służbach mundurowych, a więc zajmują się bezpieczeństwem publicznym (12 przedmiotów dotyczących zadań administracji różnego szczebla w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, prawa obronnego, zarządzania kryzysowego);
  • administrowanie instytucjami medycznymi – wprowadziliśmy tą specjalizację w związku z rosnącym zapotrzebowaniem placówek medycznych na zatrudnianie menadżerów i administratorów wspomagających pracę personelu medycznego i administratorów wspomagających pracę personelu medycznego i odciążających go od zadań administracyjnych (12 przedmiotów dotyczących m.in. prawa medycznego, prawa pacjentów, specyfiki zarządzania placówkami szpitalnymi i pozostałymi placówkami medycznymi).

Wyrażamy przekonanie, że wprowadzone zmiany przyczynią się do lepszego przygotowania do pracy naszych absolwentów.

Więcej informacji dotyczących zmian w roku akademickim 2018/2019 znajdziesz tutaj.


Tylko 4 kroki, aby zostać studentem PWSBiA
Wybierz kierunek i tryb studiów
Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
Wypełnij ankietę zgłoszeniową
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 2 kolorowe fotografie  w formie papierowej (jak do dowodu osobistego) oraz w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczośc 300dpi, kserokopię dowodu osobistego oraz potwierdzenie przelewu opłaty kwalifikacyjnej
Odbierz indeks
Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
Formularz zgłoszenia kandydata na studia:
Dane Kandydata:*
Interesują mnie studia:*
administracja

Jestem zainteresowana/y wizytą w Biurze Rekrutacji w celu podpisania kontraktu.
Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA