Specjalności dla kierunku Dietetyka PWSBiA Warszawa

W programie kształcenia przewidziano cztery specjalności, które realizowane są od drugiego roku kształcenia:

Specjalność fakultatywna Poradnictwo żywieniowe, która obejmuje 440 godzin zajęć na studiach stacjonarnych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich oraz 340 godzin zajęć na studiach niestacjonarnych przygotowuje studentów do planowania i opracowywania jadłospisów zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania. Absolwent tej specjalności rozpoznaje potrzeby i preferencje żywieniowe poszczególnych grup konsumentów co umożliwia nabycie umiejętności sporządzania specjalnych zestawów potraw dla grup klientów o szczególnych wymaganiach żywieniowych. Program obejmuje również tematykę z zakresu żywienia w leczeniu różnorodnych schorzeń,  żywienia kobiet w ciąży i dzieci, co pozwoli absolwentowi profesjonalnie udzielać porad z zakresu dietoterapii. Absolwent specjalności będzie przygotowany do podjęcia pracy w zakładach żywienia zbiorowego, zakładach gastronomicznych, turystycznych a także w usługach cateringowych. Będzie przygotowany do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług konsultacyjnych związanych z prawidłowym żywieniem.

Charakterystyczne przedmioty dla tej specjalności to m.in.:

 • Poradnictwo żywieniowe
 • Pracownia technologiczno-żywieniowa
 • Ocena sposobu żywienia i stanu odżywiania
 • Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących
 • Żywienie dzieci
 • Suplementy diety
 • Dietetyka kliniczna

Studenci specjalności Psychodietetyka zrealizują 11 przedmiotów, których łączny wymiar wyniesie, podobnie jak przy poprzedniej specjalności, 440 godzin zajęć na studiach stacjonarnych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich oraz 340 godzin zajęć na studiach niestacjonarnych. Wiedza uzyskana w ramach specjalności pozwoli absolwentom wykształcić umiejętność diagnozowania przyczyn zaburzeń odżywiania i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem (m.in. otyłości, anoreksji, bulimii, cukrzycy, miażdżycy, niedokrwiennej choroby serca). Absolwent uzyska  teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych aspektów diety, ułatwiających skuteczną zmianę nawyków żywieniowych. Zdobędzie kompleksową wiedzę z zakresu dietetyki i psychologii jedzenia, co pozwoli mu na rozpoznawanie psychologicznych mechanizmów stosowanych przez pacjenta - klienta w odżywianiu się i na prawidłowe ułożenie programu żywieniowego. Absolwent tej specjalności  może pracować m.in. jako dietetyk w  przychodniach  i gabinetach specjalistycznych, prowadzić własną działalność w zakresie porad dietetycznych, być propagatorem zdrowego trybu życia (połączenie elementów terapii psychologicznej i dietetycznej).

Charakterystyczne przedmiot dla tej specjalności to m.in.:

 • Psychologia żywienia
 • Psychologia jedzenia i psychodietetyka
 • Fizjologia żywienia
 • Problem nadwagi i otyłości w psychologii i medycynie
 • Specyfika chorób związanych z nieprawidłowym odżywianiem
 • Żywienie w chorobie
 • Żywienie ludzi starszych

Absolwent specjalności Dietetyka kliniczna uzyska wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, interakcji leków z pożywieniem, zasadami prowadzenia edukacji żywieniowej a także przechowywaniem i kontrolą jakości produktów żywnościowych. Zdobędzie umiejętności praktyczne w zakresie: oceny stanu odżywienia, planowania jadłospisów, profilaktyki chorób dietozależnych oraz zasad postępowania dietetycznego w różnych jednostkach chorobowych.

Absolwenci specjalności Dietetyka kliniczna mogą znaleźć pracę w przychodniach, szpitalach, zakładach żywienia zbiorowego, firmach cateringowych, szkolnictwie, ośrodkach sanatoryjnych, SPA oraz zakładać własne gabinety dietetyczne.

Charakterystyczne przedmioty dla tej specjalności to m.in.:

 • Żywienie kliniczne
 • Podstawy patofizjologii klinicznej
 • Profilaktyka i leczenie chorób dietozależnych
 • Podstawy diagnostyki laboratoryjnej
 • Immunologia kliniczna
 • Psychologia kliniczna
 • Żywienie człowieka
 • Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących
 • Zasady organizacji żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach
 • Poradnictwo i edukacja żywieniowa pacjenta
 • Alergie pokarmowe

Absolwent specjalności Dietetyka w sporcie zdobędzie wiedzę z zakresu dostosowania żywienia do wysiłku. Będzie potrafił właściwie stosować metody edukacji żywieniowej i promocji zdrowia zawodnika w zależności od dyscypliny. Nabędzie umiejętności: oceny stanu odżywienia, budowy somatycznej i składu tkankowego dzieci, młodzieży i dorosłych, układania jadłospisu i oceny jego wartości energetycznej dla osób podejmujących różne rodzaje aktywności fizycznej, planowania żywienia w zależności od rodzaju wysiłku, okresu treningowego i warunków zewnętrznych.

Absolwent po specjalności Dietetyka w sporcie znajdzie zatrudnienie jako dietetyk w klubach sportowych, ośrodkach SPA oraz klubach fitness.

Charakterystyczne przedmioty dla tej specjalności to m.in.:

 • Fizjologiczne i biochemiczne aspekty żywienia
 • Fizjologia sportu
 • Suplementacja w sporcie
 • Żywienie w różnych dyscyplinach sportu
 • Żywienie po urazach w sporcie
 • Edukacja i poradnictwo żywieniowe sportowca

Tylko 4 kroki, aby zostać studentem PWSBiA
Wybierz kierunek i tryb studiów
Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
Wypełnij ankietę zgłoszeniową
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 2 kolorowe fotografie  w formie papierowej (jak do dowodu osobistego) oraz w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczośc 300dpi, kserokopię dowodu osobistego oraz potwierdzenie przelewu opłaty kwalifikacyjnej
Odbierz indeks
Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
Formularz zgłoszenia kandydata na studia:
Dane Kandydata:*
Interesują mnie studia:*
dietetyka

Jestem zainteresowana/y wizytą w Biurze Rekrutacji w celu podpisania kontraktu.
Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA