2018/19. Rozwijamy się dla Was. Co nowego na informatyce.

Informujemy, że od roku akademickiego 2018/2019 studia inżynierskie na kierunku informatyka niezależnie od formy kształcenia (studia stacjonarne i niestacjonarne) będą trwać 7 semestrów, a nie jak dotychczas 8 semestrów.

Od roku akademickiego 2018/2019 zostanie znacznie unowocześniony program studiów na kierunku INFORMATYKA. Do obowiązującego aktualnie planu zajęć będą wprowadzone nowe treści w zakresie programowania i nowych technologii. Dotyczyć one będą zwłaszcza uzyskania przez studentów rzeczywistych umiejętności w zakresie:

 • programowania i tworzenia aplikacji, w tym, m.in. C++/Java,
 • programowania i tworzenia aplikacji WWW,
 • programowania i tworzenia aplikacji mobilnych,
 • programowania gier,
 • zarządzania projektami informatycznymi,
 • administrowania OS i bazami danych,
 • administrowania i tworzenia sieci komputerowych.

Przedmioty związane z powyższymi umiejętnościami zapoznają studentów z najnowszymi technologiami i technikami IT stosowanymi w firmach i instytucjach przez co lepiej przygotuję naszych absolwentów do pracy zawodowej.

 • Dla studentów I-go roku zostaną wprowadzone nowe przedmioty w planie zajęć.
 • Dla studentów II, III i IV-go roku studiów zostaną w programie dodane przedmioty uzupełniające, tak aby także studenci tych roczników mieli możliwość poznać nowe technologie i techniki IT.

Od roku akademickiego 2018/19 nastąpi także:

 • wymiana komputerów w 2 salach laboratoryjnych na nowe z parametrami umożliwiającymi pracę z najbardziej wymagającymi aplikacjami (multimedia i grafika komputerowa);
 • modernizacja pozostałych komputerów w laboratoriach Uczelni;
 • modernizacja infrastruktury serwerowej Uczelni.

Ww. przedsięwzięcia znacznie ułatwią realizację nowych treści programowych.


Tylko 4 kroki, aby zostać studentem PWSBiA
Wybierz kierunek i tryb studiów
Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
Wypełnij ankietę zgłoszeniową
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 2 kolorowe fotografie  w formie papierowej (jak do dowodu osobistego) oraz w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczośc 300dpi, kserokopię dowodu osobistego oraz potwierdzenie przelewu opłaty kwalifikacyjnej
Odbierz indeks
Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
Formularz zgłoszenia kandydata na studia:
Dane Kandydata:*
Interesują mnie studia:*
informatyka

Jestem zainteresowana/y wizytą w Biurze Rekrutacji w celu podpisania kontraktu.
Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA