Absolwent

Absolwent studiów kosmetycznych w Prywatnej Wyższej Szkole Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie nabędzie niezbędne umiejętności i wiedzę oraz:

  • będzie przygotowany do pracy zarówno w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług, jak i w studiach wizażu, ośrodkach SPA i gabinetach medycyny estetycznej
  • będzie „psychologicznym pomostem” łączącym klienta gabinetu kosmetycznego z lekarzem, osobą wspierającą proces leczenia, niewchodzącą w kompetencje lekarza, ale doskonale z nim współpracującą
  • będzie mógł podnosić kwalifikacje poprzez dokształcanie na zaproponowanych przez uczelnie studiach podyplomowych, podążających za stale rozwijającym się rynkiem kosmetycznym
  • będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia
  • dzięki studiowaniu podstaw marketingu, ekonomiki przedsiębiorstw usługowych, podstaw zarządzania, kodeksu pracy, uczeniu się tworzenia biznes planów, będzie przygotowany do kierowania własnym przedsiębiorstwem
  • będzie znał język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o zdrowiu oraz kosmetologii
  • będzie dobrze przygotowany do pracy zawodowej w zakresie technologii informatycznych

Tylko 4 kroki, aby zostać studentem PWSBiA
Wybierz kierunek i tryb studiów
Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
Wypełnij ankietę zgłoszeniową
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 2 kolorowe fotografie  w formie papierowej (jak do dowodu osobistego) oraz w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczośc 300dpi, kserokopię dowodu osobistego oraz potwierdzenie przelewu opłaty kwalifikacyjnej
Odbierz indeks
Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
Formularz zgłoszenia kandydata na studia:
Dane Kandydata:*
Interesują mnie studia:*
kosmetologia

Jestem zainteresowana/y wizytą w Biurze Rekrutacji w celu podpisania kontraktu.
Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA