PWSBIA | Zapraszamy na konferencję
28 marca 2019
Wydarzenia

28 kwietnia 2019 r. Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową p.t. Bezpieczeństwo jako przestrzeń działania administracji publicznej. Aspekty prawne, społeczne i ekonomiczne.

Data: 28 kwiecień 2019 r., s. A-101, II p., godz. 10:00
Miejsce: Warszawa, ul. Bobrowiecka 9

Konferencja ma na celu umożliwić  wymianę poglądów i doświadczeń związanych z przestrzenią bezpieczeństwa, za którą odpowiada administracja publiczna. Jest to problematyka ciągle aktualna, a szczególnie współcześnie, w dobie narastających zagrożeń, w tym również tych o charakterze militarnym. Eskalacja konfliktów i rozprzestrzenianie się terroryzmu zmuszają nie tylko do refleksji, ale też do podejmowania zdecydowanych działań, w tym legislacyjnych. Zmieniająca się rzeczywistość społeczna, ekonomiczna oraz prawna, a także dynamika zagrożeń i coraz częściej trudno identyfikowalne ich źródła, powodują, że dyskusja na ten temat jest potrzebna, zwłaszcza jeżeli chodzi o aktywność administracji publicznej w tej sferze.

Komitet Naukowy Konferencji

Przewodniczący:

 • dr hab. prof. nadzw. Mirosław Karpiuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Członkowie:

 • dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Czuryk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • płk dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Drabik, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • prof. dr hab. dr h.c. Miroslav Kelemen, Technical University of Košice
 • dr hab. prof. nadzw. Marek Klimek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Наталія Латигіна, Київський національний торговельно-економічний університет
 • prof. dr hab. Piotr Majer, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. prof. nadzw. Andrzej Pieczywok, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. inż. prof. nadzw. Wojciech Pizło, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Kamil Sikora, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. prof. nadzw. Paweł Sobczyk, Uniwersytet Opolski
 • dr hab. prof. nadzw. Piotr Szreniawski, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Bernard Wiśniewski, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Komitet Organizacyjny Konferencji

Przewodnicząca:

 • dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Czuryk

Członkowie:

 • doc. dr Євсюкова Оксана
 • dr Jarosław Kostrubiec
  dr inż. Anna Mazurkiewicz-Pizło
 • dr Edyta Tkaczyk
 • Maciej Koszarny
 • Paweł Koszarny

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

CENTRALA: 22 559 20 00
FAX: 22 559 22 60
E-MAIL: pwsbia@pwsbia.edu.pl

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2018 - PWSBiA