Kalendarium roku 2018/19

Kalendarz roku akademickiego 2018/2019
Rok akademicki 2018/2019  trwa od 29.09.2018 do 30.09.2019 r.
29.09.2018 r. uroczysta  inauguracja roku akademickiego 2018/2019
29.06.2019 r. uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów studentom kończącym studia stacjonarne i niestacjonarne
24.12.2018 ÷ 06.01.2019 r. ferie zimowe
23.04.2019 ÷ 30.04.2019 r. ferie wiosenne

Studia stacjonarne

Semestr I
01.10.2018 r. rozpoczęcie zajęć dydaktycznych I semestru
31.01.2019 r. ostatni dzień zajęć dydaktycznych I semestru
04 ÷ 05.02.2019 r. sesja egzaminacyjna po I semestrze
06÷07.02.2019 r. sesja poprawkowa po I semestrze (w godzinach pozalekcyjnych)
Semestr II
11.02.2019 r. rozpoczęcie zajęć dydaktycznych II semestru
06.06.2019 r. ostatni dzień zajęć dydaktycznych II semestru
10 ÷ 13.06.2019 r. sesja egzaminacyjna po II semestrze
17 ÷ 19.06.2019 r. sesja poprawkowa po II semestrze
Opracowanie i obrona prac dyplomowych
Do 12.05.2019 r. złożenie w dziekanacie prac dyplomowych
Do 26.05.2019 r. dokonanie oceny prac przez promotorów i przekazanie ich recenzentom
Do 16.06.2019 r. złożenie w dziekanacie prac dyplomowych z recenzjami
17÷23.06.2019 r. egzaminy dyplomowe

Studia niestacjonarne

Semestr I
29 ÷ 30.09.2018 r.
06 ÷ 07.10.2018 r.
20 ÷ 21.10.2018 r.
03 ÷ 04.11.2018 r.
17 ÷ 18.11.2018 r.
24 ÷ 25. 11.2018 r.
08 ÷ 09.12.2018 r.
15 ÷ 16.12.2018 r.
22 ÷ 23.12.2018 r.
12 ÷ 13.01.2019 r.
terminy zjazdów

19 ÷ 20.01.2019 r.
26 ÷ 27.01.2019 r.

sesja egzaminacyjna po I semestrze

23 ÷ 24.02.2018 r.

sesja poprawkowa po I semestrze
Semestr II
09 ÷ 10.02.2019 r.
23 ÷ 24.02.2019 r.
09 ÷ 10.03.2019 r.
23 ÷ 24.03.2019 r.
30 ÷ 31.03.2019 r.
13 ÷ 14.04.2019 r.
27 ÷ 28.04.2019 r.
11 ÷ 12.05.2019 r.
25 ÷ 26.05.2019 r.
01 ÷ 02.06.2019 r.
terminy zjazdów
15 ÷ 16.06.2019 r.
22 ÷ 23.06.2019 r.
sesja egzaminacyjna po II semestrze
29 ÷ 30.06.2019 r. egzaminy poprawkowe po II semestrze
Opracowanie i obrona prac dyplomowych
do 12.05.2019 r. złożenie w dziekanacie prac dyplomowych
do 26.05.2019 r. dokonanie oceny prac przez promotorów i przekazanie ich recenzentom
do 16.06.2019 r. złożenie w dziekanacie prac dyplomowych z recenzjami
17 ÷ 23.06.2019 r. egzaminy dyplomowe

Dla nauczycieli akademickich czas pomiędzy ostatnim dniem zajęć dydaktycznych danego semestru, a ostatnim dniem sesji egzaminacyjnej jest czasem pracy, podczas którego m.in. udzielają konsultacji studentom.

Kalendarz roku akademickiego 2018/2019

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA