​Organizacja i kierowanie zakładem kosmetycznym

Cele studiów

Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych przy  otwieraniu , prowadzeniu i rozwijaniu własnego gabinetu kosmetycznego , salonu odnowy , gabinetu SPA itd.. Program studiów obok podstawowych treści teoretycznych kładzie szczególny nacisk na praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności. Integralną częścią programu są spotkania z praktykami prowadzącymi własne zakłady.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe  Organizacja i kierowanie zakładem kosmetycznym przeznaczone są dla osób, które zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą w powyższych obszarach. Absolwent uzyskuje Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku kosmetologiczno – ekonomicznym.

Forma prowadzenia zajęć

wykłady, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje, wizyty w zakładach.

Prowadzący

Kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni, specjaliści i praktycy z poszczególnych dziedzin oraz właściciele zakładów.

Treści programowe studiów

Lp. Przedmiot liczba godzin
1 Surowce , półprodukty i materiały kosmetyczne (z czego robi się kosmetyki, jakie kosmetyki do czego stosować , kosmetyki organiczne , naturalne, ekologiczne, wegańskie, receptury kosmetyczne) 25
2 Biologia molekularna w kosmetologii (najnowsze osiągnięcia nauk biologicznych wykorzystywanych w kosmetologii) 10
3 Wybrane zagadnienia mikrobiologiczne (czystość , sterylność , skuteczność różnych środków dezynfekcyjnych itp.) 6
4 Immunologia i alergologia (testy uczuleniowe) 10
5 Podstawy toksykologii (trucizny i zatrucia, odtrutki , synergizm, toksyczność kosmetyków , parabeny) 8
6 Masaże orientalne 10
7 Historia kosmetyki i kosmetologii (kosmetyka i kosmetologia od starożytnego Egiptu po dzień dzisiejszy) 4
8 Jak wybrać profil salonu? 6
9 Elementy fizykoterapii w branży kosmetycznej 5
10 Informatyka w zarządzaniu salonem kosmetycznym 8
11 Prawo w kosmetologii (odpowiedzialność prawna przy wykonywaniu zabiegów inwazyjnych, formy zawierania umów o pracę z pracownikami , wady i zalety różnych form) 6
12 Nowości w dziedzinie kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej 28
13 Promocja i marketing w kosmetologii (kontakty z klientem , jak przyciągnąć i utrzymać klienta , budowa marki , zakład w kontaktach z otoczeniem , zakład lokalny czy wyspecjalizowany) 8
14 Zasady organizacji i prowadzenia usługowej działalności gospodarczej 8
15 Ekonomika przedsiębiorstwa kosmetologicznego (podstawy planowania finansowego, rachunek kosztów , nakłady a koszty ,rentowność , możliwości finansowania) 6
16 Biznes-plan zakładu usługowego (zasady budowy biznes – planu ,biznes plan hipotetycznego przedsięwzięcia) 12
17 Spotkania z osobami prowadzącymi własne salony kosmetyczne, doświadczonymi praktykami życia gospodarczego (jak zaczyna się prowadzenie salonu kosmetycznego, przeszkody biurokratyczne, pozyskiwanie klientów ,pozyskiwanie środków z UE , prezentacje wybranych egzemplarzy sprzętu kosmetycznego) 20
18 Seminarium dyplomowe 20
  razem 206

Czas trwania i forma

Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w formie niestacjonarnej. Dwudniowe zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Wymagane dokumenty

 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kopia dowodu osobistego
 • dwie fotografie (format jak do dowodu osobistego)
 • kontrakt między Uczelnią a Kandydatem
 • dowody opłat czesnego oraz za  postępowanie związane z przyjęciem na studia.

Opłaty

 1. Za postępowanie związane z przyjęciem na studia - 100 zł jednorazowo
 2. Czesne:
  za całe studia: 4500 zł.
  Przy opłacie jednorazowej – zniżka 5%.
  Absolwenci PWSBiA – zniżka 15%.

Informacje, zgłoszenia, kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
Budynek "A", pok. Ap-109 (I piętro)
T: 22 559 22 39
E: akossowska@pwsbia.edu.pl
E: podyplomowe@pwsbia.edu.pl
Formularz zgłoszenia kandydata na studia podyplomowe
Dane Kandydata:*
Kierunek:

Jak dowiedziałeś/łaś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu otrzymania odpowiedzi na pytanie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

CENTRALA: 22 559 20 00
FAX: 22 559 22 60
E-MAIL: pwsbia@pwsbia.edu.pl

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2018 - PWSBiA