O kierunku Informatyka

Stacjonarne studia inżynierskie trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Plan studiów stacjonarnych obejmuje 2340 godzin zajęć dydaktycznych w tym co najmniej 50% form niewykładowych (ćwiczenia, laboratoria, seminaria). Plan studiów niestacjonarnych przewiduje łącznie 1360 godzin zajęć.

Oferujemy szeroki zakres zajęć praktycznych w laboratoriach fizyki, teorii sygnałów, programowania i zarządzania sieciami.

Przyszłym i obecnym studentom oferujemy płatne staże i praktyki w firmie IMMUSEC zajmujęcej się bezpieczeństwem systemów informatycznych.

W ramach studiów informatycznych zawarta jest znacznie większa niż w innych uczelniach liczba godzin nauki języka angielskiego.

Od lat przestrzegamy zasady aby zajęcia odbywały się jedynie od poniedziałku do czwartku oferując w ten sposób przedłużony weekend w każdym tygodniu roku akademickiego. To czas na Bibliotekę, aktywność w kołach naukowych, odpoczynek i bogate życie studenckie. Doskonałe warunki studiowania zapewnia najpiękniejszy w Polsce campus akademicki.


Tylko 4 kroki, aby zostać studentem PWSBiA
Wybierz kierunek i tryb studiów
Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
Wypełnij ankietę zgłoszeniową
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 4 fotografie, kserokopię dowodu osobistego, potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacujnej
Odbierz indeks
Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
Formularz zgłoszenia kandydata na studia
Dane Kandydata:*
Interesują mnie studia:*
Kierunek:

Jak dowiedziałeś/łaś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu otrzymania odpowiedzi na pytanie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

CENTRALA: 22 559 20 00
FAX: 22 559 22 60
E-MAIL: pwsbia@pwsbia.edu.pl

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2018 - PWSBiA