Absolwent

Celem kształcenia w specjalizacjach informatycznych jest przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej w roli wszechstronnie przygotowanego informatycznie inżyniera odpowiedzialnego za opracowywanie koncepcji i wdrażanie systemów informatycznych. Nasi absolwenci, oprócz podstawowej wiedzy inżynierskiej, specjalizują się w następujących obszarach:

 • wykorzystywania technologii informatycznych w medycynie, szczególnie metod wizualizacji, medycznych baz danych i systemów zarządzania placówkami medycznymi
 • projektowania, wdrażania, utrzymywania i administrowania sieciami komputerowymi firm oraz systemami informatycznymi zarządzania funkcjonującymi w środowiskach rozproszonych;
 • projektowania, wdrażania, utrzymywania i administrowania systemami baz i hurtowni danych, w tym zwłaszcza w środowiskach sieciowych;
 • projektowania, wdrażania i zarządzania złożonymi aplikacjami multimedialnymi, funkcjonującymi w obszarach dostarczania różnorodnych usług teleinformatycznych,
 • nowoczesnych tzw. inteligentnych usług multimedialnych;
 • projektowania i wdrażania złożonych przedsięwzięć teleinformatycznych, w tym zwłaszcza kierowania takimi przedsięwzięciami;
 • projektowania, wdrażania, serwisu i nadzoru eksploatacji komputerowych systemów sterowania, występujących w przemyśle, administracji i usługach oraz wszelkich formach działalności, gdzie wykorzystywane są roboty.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku INFORMATYKA otrzymując tytuł zawodowy inżyniera charakteryzuje się:

 • znajomością podstaw informatyki umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych, ich specyfikację i implementację rozwiązań,
 • umiejętnością przygotowywania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych,
 • umiejętnością korzystania z technik multimedialnych, zwłaszcza wizualizacji i animacji,
 • umiejętnością instalowania prostej sieci i zarządzania nią,
 • umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłością w programowaniu,
 • wiedzą i umiejętnościami technicznymi w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania,
 • wiedzą umożliwiającą szybkie adaptowanie się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej,
 • znajomością języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

W zależności od predyspozycji osobistych i wybranej specjalizacji, absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

 • administrator szpitalnego systemu informatycznego
 • informatyk placówki opieki zdrowotnej
 • projektant i twórca oprogramowania,
 • specjalista do testowania i wdrażania oprogramowania
 • projektant lub konsultant sieci komputerowych,
 • specjalista od bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • projektant i administrator komputerowych systemów automatyki i robotyki,
 • projektant i twórca interfejsów graficznych i aplikacji multimedialnych,
 • administrator sieci komputerowej,
 • grafik komputerowy,
 • specjalista od komputerowej obróbki obrazu.

Tylko 4 kroki, aby zostać studentem PWSBiA
Wybierz kierunek i tryb studiów
Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
Wypełnij ankietę zgłoszeniową
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 4 fotografie, kserokopię dowodu osobistego, potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacujnej
Odbierz indeks
Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
Formularz zgłoszenia kandydata na studia
Dane Kandydata:*
Interesują mnie studia:*
Kierunek:

Jak dowiedziałeś/łaś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu otrzymania odpowiedzi na pytanie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

CENTRALA: 22 559 20 00
FAX: 22 559 22 60
E-MAIL: pwsbia@pwsbia.edu.pl

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2018 - PWSBiA