Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku informatyka obejmuje moduły kształcenia ogólnego, podstawowego, kierunkowego  oraz moduły specjalnościowe.

W ramach modułu kształcenia ogólnego wykładane są m.in. przedmioty:

 • Język angielski,
 • Technologie informacyjne,
 • Prawo własności intelektualnej
 • Bezpieczeństwo i ergonomia pracy
 • Podstawy ekonomii

Moduł  kształcenia podstawowego obejmuje m.in. przedmioty.

 • Algebra liniowa z geometria analityczną
 • Analiza matematyczna
 • Fizyka
 • Matematyka dyskretna
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Metrologia
 • Podstawy elektronicznej techniki cyfrowej
 • Podstawy telekomunikacji
 • Projektowanie systemów informacyjnych
 • Podstawy technik multimedialnych
 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych

W ramach kształcenia kierunkowego wykładane są m.in.:

 • Podstawy programowania
 • Algorytmy i struktury danych
 • Architektury systemów komputerowych
 • Systemy operacyjne
 • Sieci komputerowe
 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Programowanie (obiektowe, niskopoziomowe, rozproszone, współbieżne)
 • Bazy danych
 • Systemy wbudowane
 • Inżynieria oprogramowania
 • Sztuczna inteligencja

Kształcenie w ramach specjalności Techniki multimedialne obejmuje m.in.:

 • Telewizja cyfrowa
 • Grafika komputerowa - obraz statyczny
 • Grafika komputerowa - obraz ruchomy
 • Technologie multimedialne
 • Publikacje multimedialne
 • Grafika i komunikacja człowiek - komputer

Kształcenie w ramach specjalności Komputerowa automatyka i robotyka obejmuje m.in.:

 • Podstawy sterowania cyfrowego
 • Podstawy automatyki
 • Robotyka
 • Komputerowe sterowanie maszyn technologicznych i robotów
 • Automatyzacja procesów ciągłych
 • Komputerowo wspomagana metodyka projektowania układów automatyki
Kształcenie w ramach specjalności Teleinformatyka i bezpieczeństwo systemów komputerowych obejmuje m.in.:
 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych
 • Systemy Informacji Geograficznej (GIS)
 • Metody projektowania sieci informatycznych
 • Systemy mobilne teleinformatyki
 • Kryptografia
 • Bezpieczeństwo bankowych systemów informacyjnych
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w Siechach komputerowych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informacyjnych

Tylko 4 kroki, aby zostać studentem PWSBiA
Wybierz kierunek i tryb studiów
Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
Wypełnij ankietę zgłoszeniową
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 4 fotografie, kserokopię dowodu osobistego, potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacujnej
Odbierz indeks
Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
Formularz zgłoszenia kandydata na studia
Dane Kandydata:*
Interesują mnie studia:*
Kierunek:

Jak dowiedziałeś/łaś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu otrzymania odpowiedzi na pytanie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

CENTRALA: 22 559 20 00
FAX: 22 559 22 60
E-MAIL: pwsbia@pwsbia.edu.pl

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2018 - PWSBiA