Absolwent

Absolwent studiów kosmetycznych w Prywatnej Wyższej Szkole Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie nabędzie niezbędne umiejętności i wiedzę oraz:

  • będzie przygotowany do pracy zarówno w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług, jak i w studiach wizażu, ośrodkach SPA i gabinetach medycyny estetycznej
  • będzie „psychologicznym pomostem” łączącym klienta gabinetu kosmetycznego z lekarzem, osobą wspierającą proces leczenia, niewchodzącą w kompetencje lekarza, ale doskonale z nim współpracującą
  • będzie mógł podnosić kwalifikacje poprzez dokształcanie na zaproponowanych przez uczelnie studiach podyplomowych, podążających za stale rozwijającym się rynkiem kosmetycznym
  • będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia
  • dzięki studiowaniu podstaw marketingu, ekonomiki przedsiębiorstw usługowych, podstaw zarządzania, kodeksu pracy, uczeniu się tworzenia biznes planów, będzie przygotowany do kierowania własnym przedsiębiorstwem
  • będzie znał język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o zdrowiu oraz kosmetologii
  • będzie dobrze przygotowany do pracy zawodowej w zakresie technologii informatycznych

Tylko 4 kroki, aby zostać studentem PWSBiA
Wybierz kierunek i tryb studiów
Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
Wypełnij ankietę zgłoszeniową
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 4 fotografie, kserokopię dowodu osobistego, potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacujnej
Odbierz indeks
Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
Formularz zgłoszenia kandydata na studia
Dane Kandydata:*
Interesują mnie studia:*
Kierunek:

Jak dowiedziałeś/łaś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu otrzymania odpowiedzi na pytanie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

CENTRALA: 22 559 20 00
FAX: 22 559 22 60
E-MAIL: pwsbia@pwsbia.edu.pl

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2018 - PWSBiA