Od doktora do profesora czyli kadra dydaktyczna PWSBiA

Niektórzy ze studentów odpowiadających w styczniu br. na ankietę dotyczącą promocji uczelni proponowali byśmy upowszechniali wiedzę o naszych wykładowcach, ich dorobku naukowym i karierze zawodowej. Uznając ten postulat za słuszny będziemy publikować ww. informacje. Sądzimy, że  mogą one szczególnie zainteresować kandydatów na studia, którzy już za kilka miesięcy mogą się z profesorami o których piszemy spotkać w laboratoriach i salach wykładowych. Jak się Czytelnicy będą mogli przekonać wśród wykładowców są zarówno wybitni naukowcy, jak i osoby o niekwestionowanym praktycznym dorobku zawodowym.

Poznaj naszych wykładowców w zakładce Kadra dydaktyczna.

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA