Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych

​Pomoc finansowa

ZARZĄDZENIE REKTORA Nr 16/2015
z dnia 28 września 2015 r.

 
w sprawie
Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
 (zwanej dalej PWSBiA)
 
 

Na podstawie art. 186 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 

1. Zatwierdzam i wprowadzam do użytku "Szczegółowy Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSBiA)", stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia

 

2. Traci moc Zarządzenie Nr 17/2012 z dnia 7 września 2012 r.

 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

                                                                                                         
 
 
 
prof. dr Marek Ciecierski
R E K T O R


 

​Pomoc finansowa - regulamin

​Pomoc finansowa - pliki do pobrania

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

CENTRALA: 22 559 20 00
INFORMACJE O UCZELNI:  22 559 21 05, 06
FAX: 22 559 22 60
E-MAIL pwsbia@pwsbia.edu.pl

poczta PWSBiA


Znajdź nas:
Copyright © 2016 PWSBiA. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: www.jellinek.pl