Krótka historia nazwy

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych używa skrótu PWSBiA.O zmianach nazwy naszej uczelni tak pisze kronikarz:

"W okresie 25-letniej historii PWSBiA tylko dwukrotnie zmieniano jej nazwę. Pierwszą – Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji zaproponował J. M. Rektor prof. dr Tadeusz Koźluk zakładając, że uczelnia w pierwszym okresie transformacji ustrojowej kształcić będzie kadry dla biznesu i nowotworzonej administracji. Dla celów marketingowych używano także niekiedy tej nazwy poprzedzając ją słowami 'Pierwsza w Polsce' -  nie była to jednak nazwa oficjalna. Dopiero po 16 latach J. M. Rektor, po konsultacji z Senatem zwrócił się do ówczesnego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Michała Seweryńskiego z prośbą o rozszerzenie ww. nazwy na 'Prywatną Wyższą Szkołę Businessu, Administracji i Technik Komputerowych'.

W uzasadnieniu do tej prośby rektor zwrócił uwagę m.in. na to, że: 

  • nauki komputerowe zawsze odgrywały w programie uczelni istotną rolę;
  • od 2003 r. nasz uczelnia prowadzi studia na kierunku informatyka, posiada 15 pracowni komputerowych, w tym dla unikalnych specjalizacji jak techniki cyfrowe
    i multimedialne czy komputerowa automatyka i robotyka.

W dniu 21 grudnia 2006 r. Minister uznał racje uczelni, że w jej nazwie powinny znaleźć się słowa odzwierciedlające działalność w zakresie informatyki i zarządził zmianę nazwy uczelni na 'Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie'.

Po 7 latach J. M. Rektor wystąpił do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej z kolejną prośbą o zmianę nazwy uczelni na Prywatną Wyższą Szkołę Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych (z pozostawieniem skrótu PWSBiA wskazującego na ciągłość działalności uczelni). W uzasadnieniu do tej prośby rektor zwrócił uwagę m.in. na to, że: 

  • rektor jest także Fundatorem usytuowanej na uczelnianym kampusie przy ul. Bobrowieckiej 9 Fundacji Nowe Horyzonty, która utworzyła w roku 2012 Akademickie Centrum Medyczne (o Fundacji i ACM piszemy w innym miejscu kroniki);
  • wniosek o zmianę nazwy uczelni wiąże się projektem ściślejszego powiązania jej działalności z ACM i z prowadzeniem kształcenia z zakresu nauk o zdrowiu (otrzymaliśmy już zgodę na prowadzenie kierunku kosmetologia i zamierzamy wystąpić o prowadzeniu innych kierunków z tego zakresu);

W dniu 23 grudnia 2013 r. Minister zarządził zmianę nazwę uczelni na 'Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych z siedzibą w Warszawie'."

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA